با تشکر از حسن انتخاب شما؛
جهت شفاف سازی و احترام به متقاضیان ویزا724، نرخ تمامی خدمات ویزا و مهاجرت در این صفحه عنوان شده است.

* هزینه خدمات مربوط به کشور کانادا:

از شماره 1 تا 34

خدمات کانادا در ویزا724 توسط وکیل یا مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا یا موسسه حقوقی ارائه می گردد.

* هزینه خدمات مربوط به دیگر کشورها:

از شماره 35 تا 41

می توانید با کلیک بر روی منو کشویی “دسترسی سریع سرفصل ها” (در ابتدای صفحه)، خدمت مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید.

برای اطلاع از مجوزهای ما صفحه را مطالعه بفرمایید. ( لطفا هزینه خدمات ما را با شرکتهایی مقایسه کنید که مانند ویزا724 مجوزهای رسمی و قابل استعلام در کشور مبدا و مقصد دارند و سوابق آنها، هم‌سطح و اندازه ما باشد…)

لنگر1- هزینه ویزای توریستی کانادا < لینک

لنگر2- هزینه ویزای تحصیلی کانادا < لینک

لنگر3- هزینه پیکاپ پاسپورت < لینک

لنگر4- هزینه سوپر ویزای کانادا برای والدین:

1,100 دلار آمریکا معادل 1,500 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر5- هزینه تبدیل ویزای توریستی به تحصیلی (اصطلاحا):

1,212 دلار آمریکا معادل 1,650 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر6-هزینه وب فرم:

75 دلار آمریکا معادل 100 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر7- هزینه Atip مدارک :

75 دلار آمریکا معادل با 100 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر8- هزینه نت آفیسر:

75 دلار آمریکا معادل با 100 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر9- هزینه تبدیل ویزای توریستی به دانش آموزی کانادا:

 1,212دلار آمریکا معادل 1,650 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر10- هزینه اکسپرس اینتری فدرال:

2,570 دلار آمریکا معادل 3,500 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر11- هزینه اکسپرس اینتری استانی:

1835 دلار آمریکا معادل 2,500 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر12- هزینه ثبت نام اکسپرس اینتری همسر:

1,100 دلار آمریکا معادل 1,500 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر13- هزینه ثبت نام درخواست اقامت دائم همسر:

1,100 دلار آمریکا معادل 1,500 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر14- هزینه رفع ریجکتی یا اعتراض به دادگاه فدرال توسط وکیل دادگستری کانادا برای ویزای تحصیلی (Judicial review):

2700 دلار آمریکا معادل 3500 دلار کانادا  (بسته به شرایط پرونده متغییر است)

* رفع ریجکتی فول گارانتی: 6100 دلار آمریکا معادل 8000 دلار کانادا (در صورت شکست در دادگاه کل مبلغ عودت داده می شود)

لنگر15- هزینه رفع ریجکتی یا اعتراض به دادگاه فدرال توسط وکیل دادگستری کانادا برای ویزای توریستی:

1500 دلار آمریکا معادل 2000 دلار کانادا  (بسته به شرایط پرونده متغییر است)

* رفع ریجکتی فول گارانتی: 5200 دلار آمریکا معادل 7000 دلار کانادا (در صورت شکست در دادگاه کل مبلغ عودت داده می شود)

لنگر16- هزینه درخواست فرجام و بازنگری اقامت دائم Appeal – PR:

11,800 دلار آمریکا معادل 16,000 دلار کانادا  (بسته به شرایط پرونده متغییر است)

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر17- هزینه Appeal work permit درخواست فرجام و بازنگری ویزای کار:

11,800 دلار آمریکا معادل 16,000 دلار کانادا  (بسته به شرایط پرونده متغییر است)

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر18- هزینه دادگاه تسریع پرونده:

3,320 دلار آمریکا معادل 4,500 دلار کانادا  

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر19- هزینه اسپانسرشیپ همسر (تاریخ ازدواج کمتر از 2 سال):

4,793 دلار آمریکا معادل 6,500 دلار کانادا  

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر20- هزینه اسپانسرشیپ همسر (تاریخ ازدواج بیش از 2 سال):

4,060 دلار آمریکا معادل 5,500 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر21- هزینه اسپانسرشیپ فرزند همسر (زیر 21 سال تمام):

737 دلار آمریکا معادل 1,000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر22- هزینه اسپانسرشیپ هر کدام از والدین

2,212 دلار آمریکا معادل 3,000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر23- هزینه اعتراض به رد درخواست اسپانسرشیپ در دادگاه:

5,900 دلار آمریکا معادل 8,000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر24- هزینه ثبت شرکت ICT (C12) – IMP (C11, C10) – OWNER OPERATOR + LMIA (خرید بیزینس فعال) + بیزینس پلن +ویزا:

25.808 دلار آمریکا معادل 35.000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر25- هزینه تمدید ویزای ثبت شرکت:

8.840 دلار آمریکا معادل 12.000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر26- هزینه کارآفرینی های استانی + بیزینس پلن +ویزا:

29.490 دلار آمریکا معادل 40.000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

– تهیه و یا ویرایش بیزینس پلن حرفه ای (به تنهایی) در کانادا مربوط به کارآفرینی:

10913 دلار آمریکا معادل 15000 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر27- هزینه استارت آپ Start Up:

1. در صورتی که خودتان لتر آف ساپورت دریافت کرده باشید؛ هزینه درخواست ویزای کار استارتاپ:

7.3700 دلار آمریکا معادل 10.000 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

2. در صورتی که لتر آف ساپورت دریافت کرده باشید؛ هزینه درخواست اقامت دائم کانادا از طریق استارتاپ:

11.500 دلار آمریکا معادل 15.000 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

3. دریافت لترآف ساپورت + بیزینس پلن حرفه ای + حداقل 10 درصد سهام + ویزای استارتاپ (شانس موفقیت بسیار بالا ):

36.000 دلار آمریکا معادل 48.000 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر28- هزینه دریافت LMIA برای کارفرما در کانادا:

5.898 دلار آمریکا معادل 8.000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر29- هزینه قرارداد WORK PERMIT برای LMIA سهم نیروی کار:

الف . ورک پرمیت نفر اصلی:

1.106 دلار آمریکا معادل 1.500 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

ب . ورک پرمیت همسر:

737 دلار آمریکا معادل 1,000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

ج . ویزیتور ویزا هر فرزند:

737 دلار آمریکا معادل 1,000 دلار کانادا   

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر30- هزینه تبدیل اقامت دائم به شهروندی کانادا:

نرخ کلاینت:  2,212 دلار آمریکا معادل 3,000 دلار کانادا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر31- هزینه پرستار خانگی Care Giver:

ورک پرمیت نفر اصلی: 5,000 دلار کانادا

اقامت دائم نفر اصلی: 3,000 دلار کانادا

ورک پرمیت همسر: 2,000 دلار کانادا

اقامت دائم همسر: 2,000 دلار کانادا

ویزیتور رکورد فرزند: 2,000 دلار کانادا

اقامت دائم فرزند: 1,000 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر32- هزینه خود اشتغالی هنرمند و ورزشکار (self-employed):

25.808 دلار آمریکا معادل 35.000 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر33- هزینه تروال داکیومنت یا سند سفر به کانادا (travel document):

1,100 دلار آمریکا معادل 1,500 دلار کانادا

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر34- ارائه مدارک شهروندی کانادا canada proof of citizenship 

1,100 دلار آمریکا معادل 1,500 دلار کانادا (به ازای  هر نفر)

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

هزینه های خدمات ویزا724 مربوط به دیگر کشورها:

لنگر35- هزینه پذیرش و ویزای تحصیلی انگلیس:

نرخ متقاضی:   2700 پوند 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

هزینه ویزای کار همسر شخص متقاضی ویزای تحصیلی: 

نرخ متقاضی:  700 پوند 

هزینه ویزای انگلیس هر فرزند زیر 18 سال:

نرخ متقاضی:  700 پوند 

لنگر36- هزینه اقامت دبی: 

10.000 دلار آمریکا 

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر37- هزینه اقامت تمکن مالی فرانسه:

25.000 یورو

کمیسیون همکار: از 4% تا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

لنگر38- << کلیک کنید

لنگر39- هزینه ویزای مکزیک

در حال حاضر به چهار صورت می توانید درخواست ویزای این کشور را داشته باشید؛ برای استعلام هزینه می توانید به صفحه مراجعه نمایید.

لنگر40- هزینه خرید پاسپورت دومینیکا:

الف . نفر اول مجرد:  100.000 دلار آمریکا

کمیسیون همکار: از 2000 دلار تا 5000 دلار (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

ب . زن و شوهر: 150.000 دلار آمریکا

کمیسیون همکار: از 2000 دلار تا 6000 دلار آمریکا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

ج . زن و شوهر + فرزند زیر 16 سال و یک فرزند بالای 16 سال: 170 هزار دلار آمریکا

کمیسیون همکار: از 3000 دلار تا 6000 دلار آمریکا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

د . پدربزرگ،مادربزرگ، زن و شوهر و 2 فرزند: 175 هزار دلار آمریکا

کمیسیون همکار: از 3000 دلار تا 6000 دلار آمریکا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

ه . خانواده پنج نفره: 175 هزار دلار

کمیسیون همکار: از 3000 دلار تا 6000 دلار آمریکا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

و . خانواده هفت نفره به بالا: 190 هزار دلار

کمیسیون همکار: از 3000 دلار تا 6000 دلار آمریکا (بسته به تعداد معرفی در ماه، متغییر است)

+ هزینه های دولتی بسته به شرایط هر پرونده 10 تا 25 هزار دلار در نظر بگیرید.

لنگر41-  << کلیک کنید

هزینه ویزای عمان << کلیک کنید

هزینه ویزای فیلیپین << کلیک کنید

هزینه ویزای قبرس جنوبی << کلیک کنید

هزینه ویزای آذربایجان << کلیک کنید

هزینه ویزای ازبکستان << کلیک کنید

هزینه ویزای اندونزی << کلیک کنید

هزینه ویزای برزیل << کلیک کنید

هزینه ویزای تایلند << کلیک کنید

هزینه ویزای سنگاپور << کلیک کنید

هزینه ویزای روسیه << کلیک کنید

هزینه ویزای مولتی روسیه << کلیک کنید

هزینه ویزای قرقیزستان << کلیک کنید

هزینه ویزای قزاقستان << کلیک کنید

هزینه ویزای کنیا << کلیک کنید

هزینه ویزای مالزی << کلیک کنید

هزینه ویزای هنگ کنگ << کلیک کنید

مجموعه شرکتهای ما اولین مجموعه ای ست که در سه کشور ایران، کانادا و امارات دارای مجوزهای رسمی و قابل استعلام به صورت همزمان است.

* مجوز رسمی از اداره مهاجرت کانادا: بنام آقای شهروز بهرامی اصل به شماره لایسنس ICCRC :R527306

* مجوز مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران (ای نماد)

* مجوز دفتر فعال تجاری در امارات (دبی)

* مجوز مشاوره املاک با لایسنس رسمی از کانادا

* مجوز دولت فدرال کانادا برای شرکت توسعه استارتاپ، کارآفرینی و سرمایه گذاری

درخواست مشاوره رایگان

12 + 5 =

نظرات و سوالات شما

۱۳ دیدگاه

 1. محمد اسفندیاری بیات

  سلام و عرض ادب
  من فارغ التحصیل رشته نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد هستم، نزدیک به ۱۵ سال هستش که برنامه نویسی میکنم در زمینه برنامه نویسی وب سایت و ویندوز، دوست داشتم برای مهاجرت اقدام کنم و ویزای کانادا جهت اقامت و کار رو داشته باشم، میخواستم راهنمایی کنید هزینه تهیه ویزا و اقامت چقدر میشه و چه راهی رو باید پیش بگیرم.
  لازم به ذکر هستش که الان ۳۵ سالمه و یک متاهل هستم و یک فرزند دارم، البته برای مهاجرت فعلا نیازی به مهاجرت همسرم و فرزندم نیست.
  سپاس از شما.

  پاسخ دهید
 2. آنیسا شهبازیان

  برای ویزای استارتاپ انگلستان شرایط و هزینه ها رو میخواستم بدونم

  پاسخ دهید
 3. محمد

  سلام وقت بخیر الان برای برنامه مهاجرتی اتلانتیک میشه اقدام کرد ؟

  پاسخ دهید
 4. siamak amin

  با سلام
  آیا در طرح آتلانتیک به محض دریافت جاب آفر باید ایران را به مقصد کانادا ترک کنم و یا میتوانم منتظر دریافت PR باشم و بعد از دریافت مجوز از ایران خارج شوم؟؟؟

  پاسخ دهید
 5. siamak amin

  با تشکر از پاسختون
  پس در واقع بعد از گرفتن pr میتونم برم و حتما نیازی نیست که بعد از ویزای جای آفر عازم بشم
  آیا دولت کانادا سوال نمی‌کنند که بعد از گرفتن جاب آفر چرا وارد کانادا نشدی؟؟

  پاسخ دهید
 6. مطهره هدایتی

  سلام ممنون از توضیحات تون
  نمی‌دونم درست متوجه شدم یا نه
  طبق هزینه ای که بالاتر اشاره کردید یعنی هزینه گرفتن ویزای کاری شغل lmai برای یک خانواده ۴ نفره حدود ۵هزار دلار میشه یا هزینه های دیگه ای هم داره؟

  پاسخ دهید
 7. بهروز محمدی

  با سلام
  من ۴۷ سالمه دکترای شهرسازی و ۲۰ سال سابقه کار تمکن کلی مالی بین ۷- ۱۰ میلیارد تومن و صاحب شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی ثبت شده در ایران متاهل و دارای دو فرزند ۷ و ۱۵ ساله و همسرم فوق لیسانس جغرافیا برنامه ریزی شهری و لیسانس زبان انگلیسی
  بهترین و کم هزینه ترین روش اقامت دائم کانادا برای من کدوم هست لطفا راهنمایی می فرمایید

  پاسخ دهید
 8. Parvaneh

  با سلام
  من ویزای مولتی توریستیم کمتر از یک ماه فرصت داره
  ایا میتونم با اولین پرواز خودمو برسونم کانادا و درخواست تبدیل ویزای توریستی به کار بدم؟

  پاسخ دهید
 9. مستوره

  با سلام.خواستگاری از کانادا دارم.درخواست مشاوره برای اطلاع از قوانین کانادا و حق و حقوق خودم به عنوان همسر ایشان و همچنین شرایط رفتن من به انجا دارم.

  پاسخ دهید
 10. sadri

  باسلام در فرم ارزیابی که ارسال کردم مشاورتون قید کرده ویزای توریستی به کانادا و قابل تبدیل کنید به ویزای کار سوالی مطرح در سایت مطالعه کردم نیاز به ارایه مدرک شغلی معتبر در حالی که من قبلا در دانشگاه حق التدریس ۱۳۹۷بودم در حال حاظر مدرک معتبر شغلی ندارم آیا امکان دریافت ویزای توریستی هست ممنون

  پاسخ دهید
 11. آذر

  من ایران و دوست پسرم کانادا زندگی میکنند.ماه جوون۲۰۲۳ به قصد ازدواج و بعد از آماده کردن مدارک به کشور ترکیه سفر کردیم ولی بعلت مشکل قلبی دوست پسرم و بستری شدن در بیمارستان و وخامت حال ایشان و بازگشت ایشان به کانادا موفق به ازدواج نشدیم و همچنان ایشان بعد از گذشت بیش از ۶ماه در بیمارستان بستری هستند.من چگونه می توانم برای رفتن به کانادا اقدام کنم با توجه به اینکه ایشان به حضور من خیلی نیاز دارند؟

  پاسخ دهید
 12. وریاندری

  هزینه رفتن به کاندا برای کار با گواهینامه پایه یک چقدر است؟
  باتشکر

  پاسخ دهید
 13. فرزانه

  هزینه ی ویزای تمکن مالی اسپانیا رو لطف میکنید و اینکه چه مدارکی مورد نیاز هس؟

  پاسخ دهید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *