انواع ویزای کانادا

بورسیه تحصیلی کانادا

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

اقامت دائم

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

استارتاپ ویزای کانادا

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

پاسپورت کانادا با تولد فرزند

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

ویزای کانادا ۵ ساله مولتی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

ویزای تحصیلی بدون مدرک زبان

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

ویزا سرمایه گذاری یا کارآفرینی کانادا

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

تجربه کاری کبک

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: دائم
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: دائم

نمایش جزئیات

مهاجرت به کانادا با وکیل کانادایی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: ۰
 • مدت اخذ: ۹۰ روز کاری
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

ویزای کار پرستاری

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

ویزای دانش آموزی کانادا

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

ویزای تحصیلی کانادا

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

ویزای کانادا اقامت دائم

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

ویزای کانادا ۵ ساله بدون شینگن

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: دائم
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: دائم

نمایش جزئیات

ویزای کانادا ۵ ساله با شینگن

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: ۰
 • مدت اخذ: ۹۰ روز کاری
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

اینستاگرام ما را دنبال کنید

از جدیدترین خبرها و فرصت‌های مهاجرتی زودتر از بقیه مطلع شوید.