انواع ویزای فرانسه

مولتی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: 3 ماه تا 2 سال
 • مدت اخذ: 14 روز کاری
 • مدت اقامت: معمولا چند روز کمتر از مدت اعتبار

نمایش جزئیات

شینگن تضمینی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق وقت سفارت
 • مدت اقامت: 14 روز

نمایش جزئیات

تحصیلی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق رشته درخواستی
 • مدت اخذ: 21 روز کاری
 • مدت اقامت: طبق رشته درخواستی

نمایش جزئیات

اینستاگرام ما را دنبال کنید

از جدیدترین خبرها و فرصت‌های مهاجرتی زودتر از بقیه مطلع شوید.