انواع ویزای ایتالیا

شینگن تضمینی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق وقت سفارت
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

توریستی شینگن

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: 1 ماه
 • مدت اخذ: با توجه به وقت سفارت
 • مدت اقامت: 14 روز

نمایش جزئیات

بورسیه تحصیلی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: به نسبت رشته تحصیلی
 • مدت اخذ: 60 روز کاری
 • مدت اقامت: به نسبت رشته تحصیلی

نمایش جزئیات

تحصیلی تضمینی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: به نسبت رشته تحصیلی
 • مدت اخذ: 60 روز کاری
 • مدت اقامت: به نسبت رشته تحصیلی

نمایش جزئیات

اینستاگرام ما را دنبال کنید

از جدیدترین خبرها و فرصت‌های مهاجرتی زودتر از بقیه مطلع شوید.