انواع ویزای آلمان

تحصیلی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق رشته انتخابی
 • مدت اخذ: 90 روز کاری
 • مدت اقامت: طبق رشته انتخابی

نمایش جزئیات

شینگن تضمینی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق وقت سفارت
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

توریستی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق وقت سفارت
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

کار

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

اینستاگرام ما را دنبال کنید

از جدیدترین خبرها و فرصت‌های مهاجرتی زودتر از بقیه مطلع شوید.