انواع ویزای ازبکستان

توریستی

  • قیمت: طبق درخواست
  • اعتبار: طبق درخواست
  • مدت اخذ: 10 روز کاری
  • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

اینستاگرام ما را دنبال کنید

از جدیدترین خبرها و فرصت‌های مهاجرتی زودتر از بقیه مطلع شوید.