مزایای دریافت پاسپورت دومینیکا برای شهروندان افغانستانی:

1. در ویزا724 برای گرفتن پاسپورت دومینیکا  برای شهروندان افغان کمترین هزینه حق الوکاله (کارگزاری) را پرداخت می کنید به دلیل اینکه پاسپورت دومینیکا را بدون واسطه و واریزی مستقیم به حساب دولت دومینیکا، دریافت می‌کنید. بنابراین کمترین هزینه ممکن برای دریافت پاسپورت دومینیکا در سال 2023 را پرداخت می کنید.

نکته بسیار مهم: (حتما جمع هزینه های ما را با دیگر شرکت های کارگزار دومینیکا مقایسه کنید)

2. در ویزا724 به دلیل اقدام مستقیم برای اخذ پاسپورت دومینیکا برای افغانستانی ها؛ از کشور ایران خارج نمی شوید و پاسپورت را در دفتر تهران تحویل خواهید گرفت.

3. شهروندان افغان در ویزا724 به دلیل اقدام مستقیم برای اخذ پاسپورت دومینیکا؛ در دفتر تهران انگشت نگاری خواهند شد.

4. شهروندان افغانستان در ویزا724 به دلیل اقدام مستقیم برای اخذ پاسپورت دومینیکا؛ خدمات FBI چک و اینترپل چک را به صورت رایگان دریافت می کنند (قبل از امضای قرارداد).

شهروندان افغان که این پاسپورت را دریافت می کنند؛ از امتیازات ذیل بهره مند خواهند بود:

1. با پاسپورت دومینیکا به 144 کشور بدون ویزا اجازه سفر دارند.

2. 6 ماه در سال حضور در انگلیس و 3 ماه در اتحادیه اروپا حق سکونت دارند.

3. برای آمریکا کانادا و استرالیا از طریق ای ویزا (evisa) اقدام می‌کنند.

4. شرط حضور ندارد.

5. برای زیر 16 سال پاسپورت پنج ساله داده میشود و برای مابقی ده ساله است.

6. پرداخت مبالغ به صورت اقساطی بین 4 تا 6 ماه میباشد (بسته به هر پرونده متفاوت است)

7. تمام مبالغ به حسابهای اعلام شده از سوی دولت دومینیکا واریز می شود و مبلغی بابت حق الوکاله یا کمیسیون
دریافت نمی شود.

8. افتتاح حساب بین المللی در دیگر کشورهای دنیا

9. امکان ثبت شرکت در دیگر کشورها و انجام مراودات تجاری و برنامه ریزی برای دریافت اقامت از طریق ثبت شرکت 

10. فرزندان تا 30 سال می توانند جز خانواده معرفی شوند.

شرایط دریافت پاسپورت دومینیکا برای افغانستانی ها:

متقاضی باید بالای 18 سال باشد.

متقاضی باید از افغانستان یا اگر اقامت ایران داشته باشد، گواهی سو پیشینه و برگه اقامت قانونی در ایران داشته باشد.

متقاضی افغان باید دارایی مالی حداقل 150 هزار دلار داشته باشد.

عدم سوء پیشینه در سطح اینترپل برای شهروندان افغان.

گواهی سلامت عدم بیماری واگیردار یا شدید حرکتی برای تمام اعضای خانواده شهروندان افغان.

هزینه اخذ پاسپورت دومینیکا

اگر قادر به محاسبه هزینه های خود نیستید؛ حتما با ما در تماس باشید.

توضیحات کلی راجع به روش دونیشن دولتی برای دریافت پاسپورت دومینیکا (EDF / کمک بلاعوض)

نکته مهم: تمامی هزینه های زیر در سایت رسمی دولت دومینیکا عنوان شده؛ اگر در سایتی هزینه متفاوت مشاهده می کنید؛ یا آپدیت نیست، یا غیر واقعی ست یا دونیشن شرکتی ست (دولتی بسیار امن تر از روش شرکتی ست)

– 100,000 دلار برای یک متقاضی اصلی مجرد.

– 150,000 دلار برای متقاضی اصلی و همسر.

– 175,000 دلار برای متقاضی اصلی و حداکثر سه نفر تحت تکفل.

– 25,000 دلار برای هر وابستگی اضافی زیر هجده سال.

– 50,000 دلار برای هر وابستگی اضافی هجده ساله یا بالاتر.

هزینه اضافی EDF:

هزینه های زیر باید علاوه بر حداقل کمک EDF پرداخت می شود:

هزینه های پردازش:

– هر درخواست – 1000 دلار

هزینه های مربوط به دقت:

– متقاضی اصلی – 7500 دلار

– همسر – 4000 دلار

– افراد وابسته 16 سال یا بالاتر – 4000 دلار

دیگر هزینه ها:

– هزینه گواهی شهروندی – 250 دلار برای هر نفر

– هزینه صدور پاسپورت سریع – 1200 دلار برای هر نفر (اجباری نیست)

مثال های زیر می تواند به محاسبه دقیق تر هزینه های شما کمک کند:

1.پاسپورت دومینیکا برای یک نفر مجرد افغان: 

* 100,000 دلار هزینه دولتی نفر اصلی

* 7500 دلار هزینه بررسی پرونده نفر اصلی

* 1000 دلار هزینه پردازش پرونده

* 250 دلار هزینه گواهی شهروندی

* 75 دلار هزینه صدور پاسپورت

جمع کل هزینه ها: 108,825 دلار آمریکا

نکته بسیار مهم: (حتما جمع هزینه های ما را با دیگر شرکت های کارگزار دومینیکا مقایسه کنید)

برای دریافت اطلاعات کمیسیون همکار با ما در تماس باشید.

2. پاسپورت دومینیکا برای زوج افغانستانی:

* 150,000 دلار هزینه دولتی نفر اصلی

* 7500 دلار هزینه بررسی پرونده نفر اصلی

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده همسر

* 1000 دلار هزینه پردازش پرونده به ازای هر نفر (جمعا 2000 دلار)

* 250 دلار هزینه گواهی شهروندی به ازای هر نفر (جمعا 500 دلار)

* 75 دلار هزینه صدور پاسپورت به ازای هر نفر (جمعا 150 دلار)

جمع کل هزینه ها: 164,150 دلار آمریکا

نکته بسیار مهم: (حتما جمع هزینه های ما را با دیگر شرکت های کارگزار دومینیکا مقایسه کنید)

برای دریافت اطلاعات کمیسیون همکار با ما در تماس باشید.

3. پاسپورت دومینیکا برای خانواده 3 نفره افغان (زوج + 1 فرزند زیر 16 سال):

* 175,000 دلار هزینه دولتی نفر اصلی

* 7500 دلار هزینه بررسی پرونده نفر اصلی

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده همسر

* 1000 دلار هزینه پردازش پرونده به ازای هر نفر (جمعا 3000 دلار)

* 250 دلار هزینه گواهی شهروندی به ازای هر نفر (جمعا 750 دلار)

* 75 دلار هزینه صدور پاسپورت به ازای هر نفر (جمعا 225 دلار)

جمع کل هزینه ها با 1 فرزند زیر 16 سال : 190,475 دلار آمریکا

نکته بسیار مهم: (حتما جمع هزینه های ما را با دیگر شرکت های کارگزار دومینیکا مقایسه کنید)

برای دریافت اطلاعات کمیسیون همکار با ما در تماس باشید.

4. پاسپورت دومینیکا برای خانواده 3 نفره افغانستانی (زوج + یک فرزند بالای 16 سال): 

* 175,000 دلار هزینه دولتی نفر اصلی

* 7500 دلار هزینه بررسی پرونده نفر اصلی

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده همسر

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده فرزند

* 1000 دلار هزینه پردازش پرونده به ازای هر نفر (جمعا 3000 دلار)

* 250 دلار هزینه گواهی شهروندی به ازای هر نفر (جمعا 750 دلار)

* 75 دلار هزینه صدور پاسپورت به ازای هر نفر (جمعا 225 دلار)

جمع کل هزینه ها با 1 فرزند بالای 16 سال : 194,475 دلار آمریکا

5. پاسپورت دومینیکا برای خانواده 4 نفره افغان (زوج + دو فرزند زیر 16 سال): 

* 175,000 دلار هزینه دولتی نفر اصلی

* 7500 دلار هزینه بررسی پرونده نفر اصلی

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده همسر

* 1000 دلار هزینه پردازش پرونده به ازای هر نفر (جمعا 4000 دلار)

* 250 دلار هزینه گواهی شهروندی به ازای هر نفر (جمعا 1000 دلار)

* 75 دلار هزینه صدور پاسپورت به ازای هر نفر (جمعا 300 دلار)

جمع کل هزینه ها با دو فرزند زیر 16 سال : 191,800 دلار آمریکا

نکته بسیار مهم: (حتما جمع هزینه های ما را با دیگر شرکت های کارگزار دومینیکا مقایسه کنید)

برای دریافت اطلاعات کمیسیون همکار با ما در تماس باشید.

6. خانواده 4 نفره افغان (زوج + دو فرزند یکی زیر 16 و دیگری بالای 16 سال): 

* 175,000 دلار هزینه دولتی نفر اصلی

* 7500 دلار هزینه بررسی پرونده نفر اصلی

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده همسر

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده بابت فرزند بالای 16 سال

* 1000 دلار هزینه پردازش پرونده به ازای هر نفر (جمعا 4000 دلار)

* 250 دلار هزینه گواهی شهروندی به ازای هر نفر (جمعا 1000 دلار)

* 75 دلار هزینه صدور پاسپورت به ازای هر نفر (جمعا 300 دلار)

جمع کل هزینه ها با 2 فرزند یکی زیر 16 و دیگری بالای 16 سال: 195,800 دلار آمریکا

7. پاسپورت دومینیکا برای خانواده 4 نفره افغانستانی (زوج + دو فرزند بالای 16 سال): 

* 175,000 دلار هزینه دولتی نفر اصلی

* 7500 دلار هزینه بررسی پرونده نفر اصلی

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده همسر

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده فرزند اول

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده فرزند دوم

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده بابت فرزند بالای 16 سال

* 1000 دلار هزینه پردازش پرونده به ازای هر نفر (جمعا 4000 دلار)

* 250 دلار هزینه گواهی شهروندی به ازای هر نفر (جمعا 1000 دلار)

* 75 دلار هزینه صدور پاسپورت به ازای هر نفر (جمعا 300 دلار)

جمع کل هزینه ها با 2 فرزند بالای 16 سال : 199,800 دلار آمریکا

8. خانواده های 5 نفره افغانستانی و بالاتر:

* 175,000 دلار هزینه دولتی نفر اصلی

* 7500 دلار هزینه بررسی پرونده نفر اصلی

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده همسر

* 4000 دلار هزینه بررسی پرونده هر فرزند بالای 16 سال 

* 1000 دلار هزینه پردازش پرونده به ازای هر نفر

* 250 دلار هزینه گواهی شهروندی به ازای هر نفر

* 75 دلار هزینه صدور پاسپورت به ازای هر نفر

اگر خانواده 5 نفره یا بالاتر هستید برا محاسبه دقیق هزینه های با ما در تماس باشید.

توضیحات تکمیلی 1: هر پدر و مادر بالای 65 سال می تواند عضوی از خانواده باشد که به ازای هر کدام مبلغ 55,000 دلار + 325 دلار به مبالغ اعلام شده اضافه خواهد شد.

توضیحات تکمیلی 2: فرزند تا 30 سال وابسته محسوب می شود.

توضیحات تکمیلی 3: 50,000 دلار آمریکا (پنجاه هزار دلار آمریکا) برای هر وابستگی اضافی هجده ساله یا بالاتر.

برای اطلاع از دیگر هزینه های شهروندی دومینیکا می توانید به صفحه هزینه زندگی و تحصیل در دومینیکا مراجعه نمایید.

توضیحات تکمیلی 4: برای اطلاع از هزینه های پراسس پرونده توسط وکلای ویزا724 با ما درتماس باشید.

درخواست مشاوره رایگان

2 + 6 =

نظرات و سوالات شما

۳ دیدگاه

 1. محمد حسین اکبری

  سلام وقت بخیر.
  ما فامیل ۴نفره هستیم و میخوام بدونم که به چه تعداد مصارف میخواهد و از دولت دومینیکا هم طلب همکاری میخواهم

  پاسخ دهید
 2. Shahusaingholami

  اگرکسی بخواهد برای دریافت پاسپورت دومینکا اقدام کند هزنه نداشه باشد یاکم داشه باشد آیاقیستی هم انجام میشود

  پاسخ دهید
 3. Shahusaingholami

  اگربی خواهیم برای دریافت پاسپورت دومینیکااقدام کنیم هزینه نداریم و یاکم داریم آیا کدامو ئسیسه یا دولت دومینیکا همکاری میکند

  پاسخ دهید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *