در لیست بالا (سرفصل ها) می توانید رشته مورد نظر خود را بیابید.

هزینه های سال اول تحصیل در دانشگاه بریتیش کلمبیا

هنگام برنامه ریزی برای هزینه های دانشگاه، مهم است که هم هزینه های سال اول خود را در نظر بگیرید و هم اینکه چگونه هزینه های شما ممکن است در سال دوم، سوم و چهارم تغییر کند. ما می دانیم که برنامه ریزی مالی چقدر می تواند استرس زا باشد، بنابراین بیایید این مرحله را در یک زمان انجام دهیم. ما در این صفحه به شما کمک می کنیم برای اولین سال خود برنامه ریزی کنید. بعداً، می‌توانید با مطالعه هزینه‌های تحصیل در مقطع کارشناسی در UBC، اطلاعات بیشتری در مورد هزینه‌های سال دوم و بعد از آن بیابید .

هزینه های تحصیل لیسانس در بریتیش کلمبیا

لنگرقبل از اینکه برویم سراغ اصل موضوع که تحصیل در دانشگاه بریتش کلمبیا چقدر هزینه بر است، به نکات زیر حتما توجه کنید:

توجه: تمامی اعداد اعلامی در این صفحه به صورت تخمینی ست (طبق اعلام رسمی دانشگاه بریتیش کلمبیا و تیم اپلای ویزا724)

توجه: دانشگاه بریتیش کلمبیا دارای دو پردیس ونکوور و اکاناگن است که تقریبا هزینه ها برابر است (مثال ها برای پردیس ونکوور است)

توجه: اعداد به دلار کانادا اعلام شده است.

توجه: هزینه های زیر در صورتی ست که مسکن یا اتاق اجاره ای شما به صورت تک نفره در محوطه دانشگاه باشد (در صورتی که تمایل دارید در خارج از دانشگاه سکونت داشته باشید، هزینه های اجاره و حمل و نقل و هزینه های خوراک خانگی و هزینه های  جانبی نگهداری منزل را جدا محاسبه کنید. ممکن است از جمع کل اعلامی کمتر باشد)

توجه: هزینه های زیر برای دانشجویان غیر کانادایی اعلام می شود؛ هزینه های کسانی که اقامت کانادا دارند یا شهروند کانادا و آمریکا هستند متفاوت است.

توجه: اگر قصد تحصیل در رشته های مدیریتی دارید، حدودا 3 هزار دلار به هزینه ها اضافه کنید

لینک مرتبط: اخذ ویزای تحصیلی کانادا

هزینه های تحصیل در دانشگاه بریتیش کلمبیا:

توضیحات: هزینه ها به دو قسمت آموزشی و زندگی تقسیم بندی شده است که با توجه به انتخاب رشته و انتخاب پردیس آموزشی، هزینه ها متفاوت است. اما هزینه های زندگی را تقریبا می توانید مساوی در نظر بگیرید، بنابراین در ادامه مطلب یک بار جمع هزینه های زندگی را اعلام می کنیم و برای هر رشته به تفکیک هزینه های آموزشی را اعلام می کنیم.

لنگرهزینه های زندگی به ازای 1 سال تحصیلی:

اجاره مسکن در محوطه دانشگاه: 6,529

فناوری (تلفن همراه،لپ تاپ): 2,000

وعده های غذایی: 6,497

بیمه سلامت: 600

موارد شخصی (لباس، کوتاه کردن مو و لوازم آرایش) و سرگرمی (از جمله سرگرمی ها، ورزش وتفریح): 1,600

هزینه های جابجایی (تخت خواب، اثاثیه و غیره): 600

جمع هزینه های زندگی در دانشگاه بریتیش کلمبیا: 17,826 دلار کانادا

توضیحات: سبک زندگی بسیار می تواند باعث تغییر این عدد شود.

لنگرهزینه های آموزشی در رشته قانون (JD):

شهریه: 39,631 

هزینه های دانشجویی: 1,257

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 1,850

جمع هزینه های آموزشی: 42,73

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته قانون، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 60,564 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته دندان پزشکی (DMD)

شهریه: 76,423

هزینه های دانشجویی: 1,224

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 2,730

جمع هزینه های آموزشی: 80,337

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته دندانپزشکی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 98,203 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته مامایی

شهریه: 51,440

هزینه های دانشجویی: 1,109

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 2,765

جمع هزینه های آموزشی: 55,314

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته مامایی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 73,140 دلار کانادا

هزینه های آموزشی در رشته بهداشت دندان

شهریه: 48,500

هزینه های دانشجویی: 1,224

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 3,904

جمع هزینه های آموزشی: 53,628

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته بهداشت دندان، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 71,454 دلار کانادا

هزینه های آموزشی در رشته علوم آزمایشگاهی پزشکی (BMLSc)

شهریه: 55,849

هزینه های دانشجویی: 1,167

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 600

جمع هزینه های آموزشی: 57,616

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته علوم آزمایشگاهی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 75,442 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته علوم کاربری (رشته های مهندسی)

شهریه: 54,987

هزینه های دانشجویی: 1,280

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 800

جمع هزینه های آموزشی: 57,067

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته مهندسی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 74,893 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته های هنری

شهریه: 42,803

هزینه های دانشجویی: 1,150

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 2,200

جمع هزینه های آموزشی: 46,153

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته های هنری، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 63,979 دلار کانادا

هزینه های آموزشی در رشته بازرگانی (مدرسه تجارت)

شهریه: 55,385

هزینه های دانشجویی: 1,998

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 1,700

جمع هزینه های آموزشی: 59,083

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته بازرگانی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 76,909 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته علوم کامپیوتر (bcs)

شهریه: 44,091

هزینه های دانشجویی: 1,138

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 2,500

جمع هزینه های آموزشی: 47,729

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته علوم کامپیوتر، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 65,555 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته طراحی معماری و شهرسازی 

شهریه: 42,695

هزینه های دانشجویی: 1,459

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 4,200

جمع هزینه های آموزشی: 48,354

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته طراحی معماری و شهرسازی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 66,180 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته های مربوط به جنگلداری

شهریه: 47,031

هزینه های دانشجویی: 1,159

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 1,100

جمع هزینه های آموزشی: 49,290

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته های مربوط به جنگلداری، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 66,116 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته اقتصاد بین الملل

شهریه: 47,031

هزینه های دانشجویی: 1,159

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 1,100

جمع هزینه های آموزشی: 49,290

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته های مربوط به جنگلداری، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 66,116 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته حرکت شناسی

شهریه: 47,031

هزینه های دانشجویی: 1,139

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 2,200

جمع هزینه های آموزشی: 47,430

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته حرکت شناسی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 65,256 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته زمین شناسی و زیست شناسی کاربردی

شهریه: 47,031

هزینه های دانشجویی: 1,139

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 2,000

جمع هزینه های آموزشی: 50,170

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته های زمین شناسی و زیست شناسی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 67,996 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته مطالعات رسانه ای

شهریه: 42,803

هزینه های دانشجویی: 1,150

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 2,120

جمع هزینه های آموزشی: 46,073

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته مطالعات رسانه ای، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 63,899 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته موسیقی

شهریه: 40,517

هزینه های دانشجویی: 1,134

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 1,760

جمع هزینه های آموزشی: 43,411

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته موسیقی، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 61,237 دلار کانادا

لنگرهزینه های آموزشی در رشته های علوم پایه

شهریه: 44,091

هزینه های دانشجویی: 1,138

کتاب و لوازم (منهای لپتاپ): 1,540

جمع هزینه های آموزشی: 46,769

مجموع هزینه های آموزشی و زندگی در رشته های علوم پایه، در دانشگاه بریتیش کلمبیا به ازای 1 سال تحصیل: 64,595 دلار کانادا

اگر میخواهید درباره ما و مجوزهای ما بیشتر بدانید؛ می توانید به صفحه مجوزهای شرکت مهاجرتی مراجعه بفرمایید

بررسی متغیر های موثر بر روی هزینه زندگی در دانشگاه بریتیش کلمبیا

جدا از تحصیل، هزینه زندگی در دانشگاه بریتیش کلمبیا هم از جمله مواردی است که کاربران باید آن را مد نظر خود قرار دهند. به صورت کلی زندگی در شهر بریتیش کلمبیا یک سری هزینه های خاص را به همراه دارد. تعداد افرادی که به دنبال ورود به این شهر هستند از جمله مهم ترین متغیر هایی به حساب می آیند که می توانند هزینه زندگی را تحت تاثیر خود قرار دهند. یک خانواده 4 نفره در مجموع به 4500 دلار کانادا برای زندگی نیاز خواهند داشت.

اگر هزینه های مربوط به مسکن و اجاره خانه را از این معادله حذف کنیم، این سرمایه به 2300 دلار کاهش پیدا می کند. به خاطر داشته باشید که افراد مجرد و تنها در این شهر هزینه ای در حدود 2 هزار دلار در ماه باید پرداخت نمایند.

لازم به ذکر است که مهم ترین عامل موثر بر روی هزینه زندگی در دانشگاه بریتیش کلمبیا، سبک زندگی می باشد. هرچه سبک زندگی افراد سنگین تر و پر خرج تر باشد، سرمایه مورد نیاز آنها برای زندگی در این ناحیه هم افزایش پیدا می کند. به خاطر داشته باشید که بریتیش کلمبیا یکی از شهر های گران کانادا به حساب می آید.

هزینه زندگی در دانشگاه بریتیش کلمبیا

چگونه هزینه زندگی در بریتیش کلمبیا را کاهش دهیم؟

البته که در حال حاضر راه های متنوعی برای کاهش هزینه زندگی در دانشگاه بریتیش کلمبیا طراحی شده است. اگر هزینه های مربوط به تحصیل را مد نظر خود قرار ندهیم، افراد با یافتن کار های پاره وقت، تمرکز بر روی دور کاری و کاهش هزینه های جانبی خود به راحتی می توانند هزینه های پرداختی برای زندگی در این منطقه را کاهش دهند. صرفه جویی مهم ترین عاملی است که می تواند هزینه های زندگی در این ناحیه را تحت تاثیر خود قرار دهد.

لنگرلینک های مرتبط:

هزینه تحصیل در کانادا

دانشگاههای کانادا

مدارک لازم برای پذیرش تحصیلی کانادا

مدارک ویزای تحصیلی کانادا

منبع: وبسایت رسمی دانشگاه بریتیش کلمبیا: www.ubc.ca/admissions

درخواست مشاوره رایگان

3 + 14 =

نظرات و سوالات شما

۰ دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *