بورسیه تحصیلی اروپا

دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه های تحصیلی اروپا

دریافت بورسیه تحصیلی اروپا، یکی از راه های گذراندن دوران تحصیلی به صورت رایگان در برترین دانشگاه های دنیا است. همچنین، پس از پایان دوران تحصیل، در صورتی که بتوانید در کشور محل تحصیل، شغلی پیدا کنید، اقامت دائم آن کشور به شما داده خواهد شد. در این بخش تمامی دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا را به شما معرفی خواهیم کرد و سپس شرایط ورود به هر کدام را توضیح خواهیم داد.

برای آشنایی با شرایط بورسیه تحصیلی در دانشگاه‌های انگلیس به لینک > بورسیه تحصیلی انگلیس مراجعه نمایید.

دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا عبارتند از؛

1. دانشگاه آکسفورد

2. کالج امپریال لندن 

3. دانشگاه کمبریج

4. دانشگاه UCL لندن

5. دانشگاه ادینبورگ

6. دانشگاه ETH زوریخ

7. دانشگاه علوم سیاسی و اقتصادی لندن

8. دانشگاه LMU آلمان

9. دانشگاه فنی مونیخ

10. کینگ کالج لندن 

تعداد دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا بسیار زیاد است اما در بخش فوق تنها برترین دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه در این قاره، معرفی شدند. در ادامه، شرایط دریافت بورسیه تحصیلی از هر دانشگاه را به شما توضیح خواهیم داد.

1. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: دانشگاه آکسفورد 

یکی از برترین دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، دانشگاه آکسفورد است. این دانشگاه بورسیه های خود را در تمامی مقاطع تحصیلی به دانشجویان ارائه می دهد. شرایط کلی دریافت بورسیه از این دانشگاه عبارت است از؛

الف. اخذ مدرک معتبر زبان انگلیسی (حداقل آیلتس 6.5 یا تافل 95 در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حداقل آیلتس 7 یا تافل 100 در مقطع دکتری)

ب. داشتن توصیه نامه از دانشگاه محل تحصیل دوره قبل

ج. داشتن رزومه کاری و تحصیلی قوی (مخصوص بورسیه تحصیلی دوره دکتری)

د. عدم دریافت بورسیه در دوره های تحصیلی گذشته 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط پذیرش در دانشگاه آکسفورد به لینک > پذیرش دانشگاه آکسفورد مراجعه نمایید.

دریافت بورسیه اروپا

2. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: کالج امپریال لندن 

دومین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، کالج امپریال لندن است. این کالج، بورسیه های تحصیلی خود را در تمامی مقاطع به دانشجویان ارائه می دهد. شرایط دریافت بورسیه از کالج امپریال لندن عبارت است از؛

الف. داشتن مدرک زبان انگلیسی معتبر (حداقل آیلتس 7 یا تافل 100)

ب. داشتن توصیه نامه از دانشگاه محل تحصیل در دوره قبل 

ج. ارسال انگیزه نامه به کالج امپریال لندن 

د. ارسال مدارک تحصیلی و شخصی به کالج امپریال لندن 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط پذیرش در کالج امپریال لندن به لینک > پذیرش کالج امپریال مراجعه نمایید.

3. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: دانشگاه کمبریج 

سومین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، کمبریج نام دارد. بورسیه های تحصیلی این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی به دانشجویان ارائه می شوند. در مجموع، شروط لازم برای دریافت بورسیه از این دانشگاه عبارت است از؛

الف. اخذ مدرک زبان انگلیسی (حداقل آیلتس 7.5 یا تافل 110)

ب. عدم اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع یا مقاطع گذشته

ج. تکمیل فرم آنلاینِ دریافت بورسیه 

د. ارسال انگیزه نامه به دانشگاه 

ه. ارسال توصیه نامه به دانشگاه 

و. ارسال مدارک آکادمیک و شخصی به دانشگاه 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه کمبریج می‌توانید به لینک این دانشگاه مراجعه نمایید:

https://www.cam.ac.uk/

4. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: دانشگاه UCL 

چهارمین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، UCL می باشد. بورسیه های تحصیلی این دانشگاه نیز در تمامی مقاطع ارائه می شوند اما گرفتن بورسیه در دوره ارشد و دکتری دانشگاه UCL آسان تر است. شرایط کلی دریافت بورسیه تحصیلی از این دانشگاه عبارت است از؛

الف. قبولی در آزمون ورودی دانشگاه  UCL

ب. اخذ مدرک معتبر زبان انگلیسی (حداقل آیلتس 6.5 یا تافل 95)

ج. داشتن رزومه و انگیزه نامه ای حرفه ای 

د. داشتن توصیه نامه از دانشگاه محل تحصیل در مقطع قبلی 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه UCL می‌توانید به لینک این دانشگاه مراجعه نمایید:

https://www.ucl.ac.uk/

5. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: دانشگاه ادینبورگ 

پنجمین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، ادینبورگ است. بورسیه های تحصیلی این دانشگاه اکثرا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شوند. در مجموع، شرایط دریافت بورسیه تحصیلی از دانشگاه ادینبورگ، عبارت است از؛

الف. داشتن مدرک زبانی معتبر (حداقل آیلتس 7 یا تافل 100)

ب. حداقل سن 18 سال

ج. اخذ توصیه نامه 

د. داشتن انگیزه نامه 

ه. داشتن رزومه قوی

و. ارسال مدارک تحصیلی و شخصی به دانشگاه 

برای آشنایی با شرایط بورسیه تحصیلی در دانشگاه‌های کانادا به لینک > بورسیه تحصیلی کانادا مراجعه نمایید.

هزینه تحصیل

6. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: دانشگاه ETH زوریخ 

ششمین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، ETH است. بورسیه های این دانشگاه در مقطع دکتری و رشته های هنری به دانشجویان ارائه می شوند. شروط لازم برای ورود به این دانشگاه عبارت است از؛

الف. داشتن مدرک معتبر زبان انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی

ب. داشتن رزومه تحصیلی و کاری حرفه ای 

ج. اخذ توصیه نامه از دانشگاه محل تحصیل در دوره قبل 

د. ارسال مدارک آکادمیک و شخصی به دانشگاه

7. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: دانشگاه علوم سیاسی و اقتصادی لندن 

هفتمین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، دانشگاه علوم سیاسی و اقتصادی لندن می باشد. بورسیه های تحصیلی این دانشگاه در تمامی مقاطع به دانشجویان ارائه می شوند. شرایط کلی دریافت بورسیه از دانشگاه علوم سیاسی و اقتصادی، عبارت است از؛

الف. اخذ مدرک معتبر زبان انگلیسی (حداقل آیلتس 6.5 یا تافل 95 در مقطع کارشناسی و حداقل آیلتس 7 یا تافل 100 در مقاطع بالاتر) 

ب. کسب معدل بالا در مقطع گذشته از دانشگاهی معتبر

ج. داشتن رزومه و انگیزه نامه ای قوی

د. داشتن توصیه نامه 

8. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: دانشگاه LMU آلمان 

هشتمین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، دانشگاه LMU است. شرایط پذیرش و ارائه بورسیه تحصیلی به دانشجویان در این دانشگاه، عبارت است از؛

الف. ارسال فرم آنلاینِ دریافت بورسیه 

ب. اخذ مدرک زبان انگلیسی یا آلمانی معتبر

ج. ارائه رزومه، انگیزه نامه و توصیه نامه به دانشگاه 

د. ارائه مدارک شخصی و آکادمیک به دانشگاه

9. شرایط دریافت بورسیه تحصیلی اروپا: دانشگاه فنی مونیخ 

نهمین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، دانشگاه فنی مونیخ می باشد. پذیرش این دانشگاه در رشته های فنی و در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد. در مجموع، شرایط دریافت بورسیه از این دانشگاه عبارت است از؛

الف. اخذ مدرک زبان انگلیسی یا آلمانی معتبر

ب. تحصیل در دانشگاهی معتبر و کسب معدل بالا در مقطع قبل 

ج. داشتن رزومه و انگیزه نامه ای قوی 

د. قبولی در آزمون ورودی دانشگاه

ه. ارسال مدارک شخصی و آکادمیک به دانشگاه 

برای آشنایی با شرایط بورسیه تحصیلی در دانشگاه‌های آمریکا به لینک > بورسیه تحصیلی آمریکا مراجعه نمایید.

دانشگاه مونیخ

10. شرایط دریافت بورسیه های تحصیلی اروپا: کینگ کالج لندن 

آخرین دانشگاه ارائه دهنده بورسیه تحصیلی اروپا، کینگ کالج لندن می باشد. بورسیه های تحصیلی این دانشگاه در تمامی مقاطع به دانشجویان ارائه می شوند. شروط لازم برای دریافت بورسیه تحصیلی از کینگ کالج لندن عبارت است از؛

الف. اخذ مدرک زبان انگلیسی معتبر (حداقل آیلتس 6.5 یا تافل 95 در مقطع کارشناسی و حداقل آیلتس 7 یا تافل 100 در مقاطع بالاتر)

ب. داشتن توصیه نامه و انگیزه نامه 

ج. داشتن رزومه کاری و تحصیلی حرفه ای و قوی 

د. قبولی در آزمون ورودی کالج 

ه. ارسال ترجمه مدارک آکادمیک و شخصی به کالج 

مراحل دریافت بورسیه های تحصیلی اروپا 

پس از اینکه از داشتن شرایط دریافت بورسیه تحصیلی از یک دانشگاه اروپایی مطمئن شدید، می توانید مراحل زیر را برای اخذ بورسیه طی کنید:

الف. ارسال انگیزه نامه، توصیه نامه و رزومه به دانشگاه 

ب. تکمیل فرم های آنلاین دریافت بورسیه 

ج. شرکت و قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه دانشگاه

د. شرکت و قبولی در مصاحبه سفارت کشوری که دانشگاه مورد نظر شما در آن واقع شده است.

ه. مهاجرت به اروپا و شروع به تحصیل در دانشگاه مورد نظر

سخن پایانی 

در این مقاله، روش های دریافت بورسیه تحصیلی اروپا را به شما توضیح دادیم. با آگاهی از این روش ها می توانید تحصیلات آکادمیک خود را در برترین دانشگاه های جهان بگذارنید.

سوالات متداول

1. برترین دانشگاه های ارائه بورسیه تحصیلی اروپا کدامند؟

دانشگاه آکسفورد، کالج امپریال لندن،  دانشگاه کمبریج، دانشگاه ادینبورگ، دانشگاه علوم سیاسی و اقتصادی لندن،  دانشگاه فنی مونیخ و کینگ کالج لندن.

2. آیا بورسیه تحصیلی در دانشگاه های اروپا هزینه های زندگی را پوشش می دهد؟ 

این موضوع بستگی به دانشگاهی دارد که قصد دریافت بورسیه از آن را دارید.

3. آیا بورسیه های تحصیلی دانشگاه های اروپا، فول فاند می باشند؟ 

این موضوع بستگی به دانشگاه مورد نظر شما دارد.

4. آیا داشتن مدرک زبان انگلیسی برای اخذ پذیرش و دریافت بورسیه تحصیلی اروپا، ضروری است؟ 

بله. شما باید از یک مرکز معتبر، مدرک زبان انگلیسی دریافت نمایید.

آیلتس و تافل

لیسانس، فوق لیسانس و دکتری 

درخواست مشاوره رایگان

14 + 6 =

نظرات و سوالات شما

۰ دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *